Persondatapolitik & cookie information for Micro Nordic

For Micro Nordic ApS er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Micro Nordic ApS hovedkontor i Risskov

Persondatapolitikken definerer, hvem der har dataansvaret for de personoplysninger, du deler med os, og hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvordan de bruges. I persondatapolitikken findes også oplysninger om de rettigheder og valgmuligheder, du har i forhold til de personoplysninger, du har delt med os.

Vi gør opmærksom på, at der, ud over persondatapolitikken, eksisterer supplerende produktspecifikke betingelser ved indgåelse af køb og aftaler.

Dataansvar

Hvem er den dataansvarlige?
Micro Nordic ApS, Viengevej 100, 8240 Risskov, Denmark, er dataansvarlig for de personoplysninger, du deler med os, når du besøger vores hjemmeside, foretager køb online eller telefonisk.
Ønsker du at rette henvendelse til Micro Nordic ApS, kan det ske på e-mail til info@micronordic.dk eller tlf. +45 70 22 10 30

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Micro Nordic ApS
Viengevej 100
8240 Risskov
Denmark
Tlf.: +45 70 22 10 30
E-mail: info@micronordic.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Indsamling af personoplysninger

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

Når du indgår et kundeforhold med os Når du tilmelder dig Micro Nordic's nyhedsbrev Når du anmoder om at få tilsendt materiale Når du kommunikerer med os Når du bruger Micro Nordic's øvrige funktioner og tjenester Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre Følgende typer af personoplysninger kan Micro Nordic registrere om dig:

Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail Bankregistreringsnummer og bankkontonummer

CPR-nummer
CVR-nummer
IP-adresse
Forbrugsdata
Segmenteringsdata på baggrund af eks. geodemografi

Behandling af personoplysninger

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter, eller hvis du har givet et specifikt samtykke til en konkret behandling.

Overstående kan til enhver tid opdateres i takt med eventuelle ændrede forretningsmæssige behov og lovkrav.

Særligt vedrørende kreditvurdering

Der kan foretages kreditvurdering ved indgåelse af alle nye kundeforhold, ved udvidelse af kundeforholdet med nye produkter og i det løbende samhandelsforhold efter behov. Vi kan have mulighed for indhente oplysninger hos kreditoplysningsbureauerne Experian og Debitorregistret. Herfra kan vi modtage den dagsaktuelle registreringsstatus og besked om nye registreringer i deres registre, til brug for den løbende vurdering af samhandelsforholdet.

Markedsføring via mail

Når du har afgivet din bestilling af en vare eller ydelse, vil du i mange tilfælde modtage en bekræftelse via e-mail. Vi bruger ikke oplysningerne til at sende uopfordret e-mails. Du vil alene blive kontaktet af Micro Nordic vedrørende prislister, nyhedsbreve og salgsmails, såfremt du aktivt har bedt om det via en af Micro Nordic’s bestillingsformularer eller via siden for tilmelding af e-mailtjenester.

Du kan altid afmelde modtagelsen af e-mail-tjenester ved at kontakte os på info@micronordic.dk eller tlf. +45 70 22 10 30

Har du oplyst din mailadresse og/eller mobil nr. ved indgåelse af aftale om levering af produkter fra Micro Nordic, accepterer du samtidig, at vi må kontakte dig vedr. din aftale pr. mail og/eller sms, herunder sende dig oplysninger om aftalen, evt. ændringer og andre servicemeddelelser.

Opbevaring af dine personoplysninger

Alle personoplysninger opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for relevante medarbejdere i Micro Nordic. Jævnfør reglerne i databeskyttelsesloven sletter vi personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvormed de er indsamlet, eller vi er forpligtet til at opbevare. Det kan forekomme, at oplysninger opbevares i længere tid i anonymiseret form.

Videregivelse til tredjemand

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan i øvrigt ske, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi kan derudover videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i eller på baggrund af vores legitime interesse. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Micro Nordic deler betalingserfaringer, vedrørende vores erhvervskunder, med kreditoplysningsbureauerne Experian og Debitorregisteret på baggrund af vores berettigede interesse i at sikre korrekt kreditgivning til vores kunder.

Sikkerhed

I Micro Nordic lægger vi stor vægt på, at du trygt og sikkert kan handle med os og bruge vores hjemmeside. Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til et højt sikkerhedsniveau.

I det omfang, der fra Micro Nordic’s hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er Micro Nordic ikke ansvarlig for indholdet og sikkerheden på disse sider. Vi opfordrer til at du læser persondatapolitikken på disse hjemmesider.

Dine rettigheder

Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse lovbestemte undtagelser. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelse imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder kan du kontakte os på info@micronordic.dk eller telefonisk via vores kundeservice på tlf. +45 70 22 10 30

Brug af Cookies

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik som følge af ændringer i juridiske eller driftsmæssige krav. Vi vil meddele sådanne ændringer i overensstemmelse med lovgivningen.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til info@cookieinformation.com

Risskov, oktober 2018

Version 1.0

Micro Nordic services

KONTAKT OS FOR SERVICES

Installation eller serviceaftale?
Kontakt os via mail på info@micronordic.dk eller ring på tlf. +45 70 22 10 30

PRIS GARANTI

Finder du samme produkt billigere online matcher vi prisen og giver et vin gavekort på 300 kr.
Gælder ikke "special bid" pris fra producenten

COPORATE PARTNERSHIP

We support Save the Children Denmark